Posts

Showing posts from January, 2019

Ալիքը | Շահէն Արապօղլեան

Կաթկթած գոյներ | Ալիսիա Իշխանեան

Հանդիպում | Անի Տէյիրմէնդաշ

Մահուան Համը | Ատոմ Օշական

յիշողութեան վարժութիւն | ազատ էօրտեքեան

(Ան)Հարազատ | Նարօտ Տապանեան

փախուստ | քրիսթին ադամեան

Փախչիլ | Ասատուր Պասմաճեան