Մահուան Համը | Ատոմ Օշական

Ետեւդ՝ արեւ
Առջեւդ՝ սեւ
Երկվայրկեաններ
Որ կը տեւեն դարեր
                                                         Այդ պահը
                                   Արեւին ու
                                                                                   Սեւին միջեւ
Անանուն պահը
Դէմ դիմաց գալը
Անխուսափելիին

Անսահման սեւը
Որ ուրախութեամբ կ՚ընդունի
Անցեալը

Գիտցած արեւդ
Դժկամօրէն կ՚ընդունի
Ապագան

Անոնց միջեւ ես

Ամէնօրեայ չուաններէն
Շղթաներէն քակուող
Ազատող սեւը

Ամէնօրեայ չուաններուն
Շղթաներուն մէջ պահող
Բանտարկող արեւը
                                                                   Անոնց միջեւ ես


Ատոմ Օշական
-Լոս Անճելըս

Image associée

  

Comments

Popular Posts